Kontakt

ŠK Hadveo Banská Bystrica
Gorkého 35, Banská Bystrica

hadveo@hadveo.sk
+421-905-522144

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, Bratislava

slovakia@orienteering.sk

Partners: